1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Project IJsseldalgraan

In verlengde van het project Vergeten Rassen Vergeten Gewassen is per 1 november jl. een nieuw project vanuit het in de biologische landbouw toonaangevende Louis Bolk Instituut opgestart.

Dit project “IJsseldalgraan” heeft als doel oude graansoorten op biologische wijze te telen en een afzetmarkt hiervoor opzetten.

23 oktober jl. is op de boerderij van de familie Gooiker in Wilp de aftrap van dit project gegeven met het inzaaien van een groot aantal demonstratie graanvelden.

Medewerkers van de Landbouwuniversiteit Wageningen zaaien met een speciaal hiervoor ontworpen zaaimachine demonstratie velden in.  Foto: Rics Maris

RMaris Export & Operational Management zal binnen dit project naast het zelf telen van verschillende graansoorten, Triticum aestivum (Zeeuwse tarwe en Zeeuwse Witte), als ketenmanager verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de keten – boer -> molenaar -> bakker –> consument –. Daarnaast zal ik de deelnemers begeleiden met onder andere het aanleggen van demonstratie velden en ondersteuning van verschillende publieksdagen, workshops en excursies.