1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

WPC ledendag

Wageningen Potato Centre organiseert ieder jaar voor haar leden een interessante netwerkdag, vanzelfsprekend staat de aardappel centraal.

Op woensdag 11 december stond fosfaat, aardappelkraamkamer van de wereld, Peru en BioBased activity van de Wageningse Universiteit centraal. Bert Smid, PRI, strapte af met een uiteenzetting over fosfaat. Zonder fosfaat geen planten groei. Er zitten echter nogal wat mitsen en maren aan het geven van fosfaat. Hierop werd dieper ingegaan. Uit proeven blijkt dat met rijenbemesting de fosfaatgift met een factor 10 zou kunnen worden. Het is ook nodig om bijzonder zuinig met fosfaat om te gaan er wordt nu nog veel verspild. De meest positieve berekeningen geven aan dat de wereldfosfaatberg erg hard slinkt en er nog maar voor zo'n 300 jaar is. De oplossing voor een minder gebruik van fosfaat ligt niet alleen in rijenbemesting. Gewassen die makkelijker fosfaat opnemen - wintertarwe, koolzaad - geven aan dat veel en fijne beworteling van invloed zijn op fosfaat gebruik. Voor de aardappelteelt zou dit betekenen dat variateiten met veel en fijne beworteling de voorkeur krijgen.

 

Vanuit Peru komt Dr Ir Stef de Haan tekst en uitleg geven over zijn functie aan het CIP - Centro International de la Papa -. Hij is verantwoordelijk voor de veredeling en de biodiversiteit. Met name biodiversiteit vergt zijn aandacht. In de Andes zijn veel wilde variateiten en landrassen. De landrassen worden door de lokale bevolking al duizende jaren instand gehouden. Het is nog onbekend welke mogelijkheden al deze rassen bieden. Naar verwachting zijn er veel kenmerken die waardevol kunnen zijn. De Haan legt uit dat dit een enorme kans voor de aardappelsector is. Om de biodiversiteit te behouden heeft De Haan een project gestart om lokale veredelaars van de landrassen hierbij financieel te ondersteunen. HZPC is hier enthousiast over en ondersteund dit project.

Als afronding van het formele gedeelte van de dag bezoeken we de technologiehal van BioBased & Research van de Wageningen Univertisteit. Een excursie leert ons dat van aardappelzetmeel verteerbare plasticzakken zijn te maken. Veel onderzoek vind plaats in nauwe samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven. Het wordt ons duidelijk dat er nog er veel mogelijkheden voor teelt van aardappelen is.

Onze ogen zijn weer geopend en onze blikken verruimd. Tijdens de netwerkborrel en het aansluitende diner wordt er veel nagepraat over de onderwerpen.